Om Hansåke

Om Hansåke

Sången har alltid varit en bärande del i Hansåkes liv och gärning. När barndomshemmet gästades av familjens släkt och vänner, var Hansåkes sång med gossopranens stämma ett uppskattat inslag. Repertoaren bestod av allt från barnsånger som ”Jag är så glad att jag är svensk” av Alice Tegnér, mer avancerade sånger som ”Gotländsk sommarnatt” samt sånger från Jussi Björlings repertoar vilka framfördes under pianoackomanjemang av hans syster eller en jämnårig kamrat. De senare sångerna sjöngs dock mest i ensamhet med en dröm om en större publik och att få använda sin unga röst till fullo. Då kunde ackompanjemanget bestå av skogens sus och ibland prövades rösten i källarens förträffliga akustik. Det första stora framträdandet skedde som femåring vid en sångtävling i Västerbottens län, och som Hansåke vann stort. Hansåke var den självklare ”artisten” vid byns händelser som invigningar, skolans och söndagsskolans sommar- och julfester.

Drömmen om att sjunga tog en vändning under tonårstiden genom att bilda ett popband där Hansåke var vokalist. Den typen av sång motsvarade inte alls sångardrömmarna utan tog nog hellre död på dem. I och med en dramatisk omvändelse som 18-åring blev sången nu en helt annan. De andliga sångerna och sången blev en betydande del av förkunnelsen som evangelist i Norrbotten och senare som resande sångarevangelist i långa perioder från 1970- till 1990-talet. Sveriges och Nordens frikyrkor med dess verksamheter, blev Hansåkes arenor. Otaliga är de frikyrkliga väckelsekampanjer, konferenser, utomhusarrangemang i folkparker och nöjesfält, skolor, fabriker, torg och krogar som Hansåke har sjungit på och i. Dessutom har många turnéer har gått genom Sveriges avlånga land med besök i kyrkor och kapell i städer och på landsbygd. Hansåke har gjort många besök i Finland och Nederländerna för kampanjer, konferenser och möten i olika kyrkor.

På 1980-talet var Hansåke flera gånger gäst i det populära TV-programmet Café Norrköping och på senare tid i det kristna TV-bolaget Kanal 10 i Älmhult. Hansåke har varit stationerad församlingspastor i Västerbotten, Östergötland och Västmanland. Det har inneburit olika samarbeten med lokala musiker och entreprenörer med vilka konserter, musikevenemang och uppträdanden genomförts allt ifrån stora kyrkor till lastbilsflak vid idrottsevenemang. En del av Hansåkes tjänst som lokal pastor har innefattat hans sång vid gudstjänster, konserter och olika arrangemang som han anordnat inom ramen för församlingens verksamhet.

Hittills har Hansåke medverkat i ca femton skivinspelningar varav sex soloskivor. Hansåke är även sångförfattare. Det har övervägande blivit sångtexter. De kanske mest kända, är sångerna ”Vilken underbar morgon” och ”Halleluja, jag är ditt barn” som även sjungits in av andra artister.

Avslutningsvis kan sägas att Hansåke har sjungit i stort sett hela sitt liv men anat inom sig att det funnits mera än han vågat ta fram. För cirka tio år sedan övervann han blygheten. I bilen tillsammans med en CD med Luciano Pavarotti klämde Hansåke i och märkte att han hängde med honom ”däruppe”. Hansåke upplever idag en förnyad kallelse att sjunga. Överallt där han ges tillfälle att sjunga verkar Gud starkt i människors hjärtan.

Hansåke är sedan 1970 gift med Monica och tillsammans har de tre vuxna söner.

Kontakta mig

Hansåke Dahlgren
Telefon 0733-900 548
E-post info@hansakedahlgren.se

Stohagsvägen 9
724 60 Västerås